Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Ordførarens side

Eit nytt år er i gang, eit år med nye mogelegheiter for oss alle.

Eg vonar alle har hatt ei flott jolefeiring, og fått lada batteria godt.

Året 2016 kjem til å bli eit spanande år på mange frontar. Det som særleg vil ta mykje av politikaranes og innbyggjaranes merksemd i starten av dette året er eit endeleg vedtak om kommunereforma.  Kommunestyret i juni skal fatte endeleg vedtak om Nissedal skal halde fram som eigen kommune eller om me skal slå oss saman med nokre av våre naboar. I tida fram mot dette vedtaket vil me bruke mykje tid på å informere om dette temaet og høyre kva nissedølene meiner.

Elles ser me at kommunens nye trimrom har blitt teke godt i mot. Det er meldt om stor interesse for spinningtimar, dette er viktig og bra for idrettsbygda Nissedal. Ein stor takk til dei mange instruktørane som bidreg til at slike tilbod er tilgjengelege i kommunen, utan dykk ville me hatt eit fattigare samfunn.

Ein fin start på vintersesongen har me fått. Det har allereie blitt sveitta mykje i mange av våre skiløyper, eg håper på at me skal få ein fin vinter i Nissedal, slik at flest mogleg kan få nytte seg av dei utruleg mange og flotte skiløypene våre.

Ha ein god vinter.

Beste helsingar
Halvor Homme
Ordførar

 

Sist oppdatert 11.01.2016


Ordførar Halvor Homme

Halvor Homme
Ordførar
Telefon: 35 04 84 01
Mobil:
90 77 77 57
Send e-post

Flytte til Nissedal