Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Ordførarens side

Eit nytt år er i gang. Eit år med nye moglegheiter. Eg vonar alle har hatt ei flott julefeiring, og fått lada batteria godt.

Året 2015 kjem til å bli eit spanande år på mange frontar. Me står føre ein prosess det er snakka mykje om i mange ulike samanhengar, nemleg kommunereforma.

Arbeidet med kommunereforma kjem til å krevje svært mykje innsats av politikarane og administrasjonen i tida som kjem, og skal munne ut i ei tilråding til Nissedal sine innbyggjarar på kva som vil vere den mest tenlege kommuneinndelinga for framtida.

I tillegg står me føre eit spanande kommuneval i 2015. Den 14. september vonar eg flest mogleg nyttar retten sin til å gje si stemme til korleis kommunestyret bør sjå ut dei neste 4 åra.

Dei fleste partia i Nissedal har listene sine klare for komande val. La oss alle heie på dei som har sagt seg villjuge til å yte friviljug innsats for kommunen sitt beste!

Noko god start på vintersesongen har me ikkje fått. Ein mild og snofattig desember har dessverre ført til at det enno er få km. skiløyper som har fått spor. Eg satsar likevel på at me skal få ein fin vinter i Nissedal, slik at flest mogleg kan få nytte seg av dei utruleg mange og flotte skiløypene våre.

Ha ein god vinter.

Beste helsingar

Halvor Homme
Ordførar

Sist oppdatert 06.01.2015


Ordførar Halvor Homme

Halvor Homme
Ordførar
Telefon: 35 04 84 01
Mobil:
90 77 77 57
Send e-post

Flytte til Nissedal