Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Ordførarens side

Gode lesar. Eit nytt år er i gang, eit år med nye moglegheiter for oss alle.

Me har lagt bak oss ein krevjande budsjetthaust, der skulestruktur og eigedomsskatt blei dei sentrale diskusjonsmomenta. Når slike tema vert diskutert blir ofte følelsane satt veldig på prøve. Debatt om kor skular skal vere lokalisert er for svært mange svært emosjonelt.

Kommunestyret har vedteke at me skal halde fram med ein desentralisert skulestruktur i Nissedal. Det må alle respektere, det er det som er Nissedalskulen.
Nå skal fokuset vere 100 % på korleis me skal sikre oss den beste Nissedalskulen, og der føler eg meg trygg på at alle skal gjere eit godt arbeid for å oppnå akkurat det.

Det at me får eit tøft økonomisk år er dessverre ikkje til å unngå.
Tiltak i 2014 vil ramme ulike einingar, noko som vil gå utover delar av tenestetilbodet til brukarane.

Innføring av eigedomsskatt i Nissedal kommune er det mange som kan reagere på, forståeleg nok. Eg veit at det er stor vilje blant alle politikarar at innføring av eigedomsskatt skal gagne alle, samt sikre den veksten me har sett av nye Nissedølar i hus og hytter dei seinaste åra. Me som politikarar står føre eit krevjande arbeid med å sikre at denne skatten vert forvalta på ein måte som kjem alle til gode, både fastbuande og dei med fritidsbustad i kommunen. Det vil vere eit stort fokus frå politisk hald at inntektene frå denne skatten ikkje vert med på å auke drifta, men nyttast til tiltak som vil gjere Nissedal kommune ein endå betre plass å vere for både fastbuande og fritidsbuande.

Noko god start på vintersesongen har me ikkje fått. Den mildaste desember på svært mange år har dessverre ført til at få km. med skiløyper har fått spor.

Me håpar fortsatt at me skal få ein fin vinter i Nissedal, slik at flest mogleg kan få nytte seg av dei utruleg mange og flotte skiløypene me har i Nissedal.

Ha ein god vinter.

Beste helsingar

Halvor Homme
Ordørar

Sist oppdatert 07.01.2014


Ordførar Halvor Homme

Halvor Homme
Ordførar
Telefon: 35 04 84 01
Mobil:
90 77 77 57
Send e-post

Flytte til Nissedal