Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Frivilligsentral

Til alle innbyggjarar i Nissedal kommune.

"Det du kan er det vi treng"

I Nissedal kommunen skjer det utruleg mykje frivillig arbeid . Vi ville ikkje kunne få til alle desse spanande tinga utan stor frivillig innsats.
Det er mange arbeidstimar som blir lagt ned i dugnad.

Dugnad blei eingong kåra som årets mest norske ord. Flott. Dugnad er limet i samfunnet.

Nissedal frivilligsentral har fleire aktiviteter som kan trenge frivillige:

 • Lese/lyttevenn: ein aktivitet som kom inn i den nye folkehelsemeldinga. Skulane i Nissedal har lyst til  å vere med på dette arbeidet og har derfor bruk for personar som har lyst til å bli lese/lytte venn med ein klasse på 1.-4. trinn.
  Viss du har lyst kan du kontakte rektor på den einskilde skulen eller einingsleiar for skule.
  Jobben består i å møte eleven og lytte til td. leseleksa. Her kan oppstå fine vennskap mellom generasjonar.
   
 • Nå kjem hausten snart og Frivilligsentralen treng folk som har litt tid til overs til praktisk arbeid især hos eldre td. hagearbeid eller lettare husarbeid.
  Har du energi og ser målet med den type samarbeid ring då frivilligsentralen på mobil 992 50 791.  
                               
 • Datakurs: 
  Vi fortsett med bruk av data. 
  • onsdag 15.10.14 frå kl. 13.00 til 15.00
  • onsdag 12.11.14 frå kl. 13.00 til 15.00
  • onsdag 10.12.14 frå kl. 13.00 til 15.00
  • Stad: kommunestyresalen.
  • Tema: bruk av e-post, nettbank, brevskriving o.a.
   Du må ha etablert e-postadresse, ha med kode til nettbanken for å kunne jobbe på det området.
     
 • Formidadagsmøte: Biblioteket og Frivilligsentralen ynskjer velkomen til formiddagsmøte kvar måndag frå kl. 12-14.

Open for alle- VELKOMEN.

Hilsen Ellen Margrethe, dagleg leiar

Sist oppdatert 02.10.2014