Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
13.11.2014
Dokument
Sakkunning nemd har nå lagt ut framlegg til Rammer og retningsliner i Nissedal kommune ut på høyring.
20.11.2014
Ferske tal frå SSB.
SSB sitt oversyn over folketal ved utgangen av 3. kvartal syner at det er 1445 innbyggjarar i Nissedal.
Det er ein nedgang på 9 sidan årssskiftet.
17.11.2014
Dokument
I medhald av pbl § 11-14 blir forslag til rullert kommunedelplan kunngjort. Forslaget er av formannskapet 23.10.14, jf. sak 133/14, vedtatt sendt på 2.gongs høyring/lagt ut til off. ettersyn.
11.11.2014
symjebassenget
Velkomen til offentleg bading torsdag 13. november
Symjebassenget er ope kvar torsdag fram til 15. april, med unnatak av joleferie og påskeferie.
07.11.2014
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Nissedal
        Nissedal næringslag
Turistinformasjon   Nissedal næringslag
     
 Logo Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet
Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet

________________________________________________ 

Bygge bustad i Nissedal ?
Hus under oppføring

Ledige bustadtomter