Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator
Aktuelt
21.10.2014
Prøvebustad
Nissedal kommune har no ein splitter ny prøvebustad med to separate leilegheiter til utleige i Treungen. Prøvebustaden er meint å vere stad der folk kan kan bu for ein periode og såleis «teste ut» bygdelivet.
31.10.2014
3Dmann slutter å røyke
Mange har erfart at det å slutte å røyke kan vere vanskeleg.
Me har derfor glede av å invitere deg til eit røykeslutteprogram.
30.10.2014
Feiing av pipe
I kommunestyresak 25/14, den 28. mai i år blei det bestemt at gebyr for feiing/tilsyn skal aukast med 30%. Dette for å nærme seg sjølvkost på dette området.
29.10.2014
Dokument
I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Nissedal kommunestyre 02.10.14 (sak 062/14) reguleringsplanen (detaljregulering) Fjonemoen, del av g/bnr 29/5.
17.10.2014
Lokaldemokrati
Hendelser
Kva skjer?
Informasjon
Velkomen til Nissedal
        Nissedal næringslag
Turistinformasjon   Nissedal næringslag
     
 Logo Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet
Trygge Lokalsamfunn    Folkehelseprogrammet

________________________________________________ 

Bygge bustad i Nissedal ?

Hus under oppføring
          Turistinformasjon

null Velkomen til Nissedal Nissedal næringslag Ledige bustadtomter Trygge Nissedal