Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Ordførarens side

Atter byrjar livets underverk verkeleg og sjåast i våre vakre omgjevnadar i Nissedal. Våren med sine vidunderlege utviklingar bidreg til ein optimisme og inspirasjon som berre våren kan gje.

For min del er dette den flottaste tida på året. Det gjev meg utruleg glede når eg som birøktar kan sjå korleis dei flittige nektar- og pollensamlarane endeleg vaknar til liv i ein øyredøyvande symfoni, då er det verkeleg vår.
Våren er også eit vorspiel til sommaren, som så mange gleder seg til. Vi må ikkje gløyme kor heldige me er som har verdas flottaste aktivitetssenter rett utanfor stogeglasa våre. Sommar på Nisser med badeliv, fiske og heiturar i dei mange flotte nærområda våre inspirerer oss. Alle og ein kvar burde finne eit tilbod på eit nivå som passar.

Folkehelse er eit tema vi tar svært seriøst i Nissedal. Kommunen jobbar mykje saman med dei frivillige laga og organisasjonane for å fremje god folkehelse. Dette er eit arbeid vi er stolte av, og som vi kjem til å jobbe mykje med også i framtida. Det å fremje folkehelse hjå folk flest er viktig på mange måtar. Det er ikkje berre ein fysisk gevinst av betre helse, det er også viktig for den psykiske helsa å vere i god fysisk form.

Som mange har fått med seg er det mykje snakk om kommunereform rundt om i Kongeriket om dagen. Dette har også vore tilfelle i Nissedal. Politikarane i Nissedal jobba fram ei intensjonsavtale som dei ynskte å høyre kva innbyggjarane meinte om. Prosessen fekk ein ganske brå slutt då politikarane i Seljord ikkje ynskte å gå vidare med arbeidet basera på ei framforhandla intensjonsavtale. Det var nok eit viktig tema for politikarane i Seljord at kommunehuset låg i deira kommune og ikkje i Kviteseid, som var ein av føresetnadene for avtala. Det kunne ikkje Nissedal gå med på å endre. Vi får sjå om Seljordingane får det slik dei ynskjer i andre konstellasjonar. I Nissedal meiner me at me står godt rusta som me gjer, med gode samarbeidsordningar med våre gode naboar.

Med ynskje om ein fortsatt fin vår og ein varm og god sommar.

Halvor Homme

Ordførar


Colourbox

Sist oppdatert 18.04.2016


Ordførar Halvor Homme

Halvor Homme
Ordførar
Telefon: 35 04 84 01
Mobil:
90 77 77 57
Send e-post

Flytte til Nissedal