Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Flytte til

Ledige tomter Nissedal kommune har ledige tomter i Treungen, Kyrkjebygda, Felle, Høgfoss/Haugsjå og Fjone.
Arbeidsplassar og næringsliv

Offentleg tenesteyting er den største næringa i Nissedal, men her finst og eit utval av forretningar og reiselivsverksemder. Utbygging av hyttefelt er ei storsatsing i heile kommunen.
Ledige stillingar i Nissedal kommune.

Grunnskular og barnehagar Kommunen har tre barneskular fordelt i grendene: Fjone,  Kyrkjebygda og Treungen. I Treungen ligg den største skulen, her er også ungdomsskulen plassert. I Kyrkjebygda er det oppvekstsenter ved skulen. I Kyrkjebygda, Treungen, Haugsjåsund og Felle er det barnehagetilbod.
Kultur og fritid Sjølv om kommunen er liten, er kulturlivet godt! Me har Fleirbrukshuset i Nissedal, med plassering i Treungen. Der er det kulturskule, bygdekino, symjebasseng og ulike treningstilbod. Det er også mange lag og foreiningar i Nissedal som har spanande fritidstilbod for innbyggarane. Det er bare å velje! 
Helse og omsorg Nissedal kommune har eit godt utbygd tenestetilbod, med eit legekontor, eit omsorgssenter, heimetenester og tenester for funksjonshemma.

Fakta om kommunen:

Nissedal kommune dekker eit areal på 908 km2 og har 1451 innbyggjarar. Nisser er ein av dei største innsjøane i Telemark og er eit dominerande landskapsmerke med innbydande sandstrender og svaberg omkransa av blankskura, høgreiste fjell. Den fire mil lange og 250 meter djupe innsjøen inneheld reint, klårt drikkevatn. Nissedal har fått namnet sitt frå Nisser, som truleg kjem av gamalnorsk «Nidrsær», som tyder «Den nedre sjøen».

Langs Nisser finn ein sjeldsynte hellemålingar, gravhaugar og mange andre minne etter gamal busetjing. I skogane og heiområda i Nissedal finn ein heile 1750 større og mindre vatn. Det er eit eldorado for dei badeglade, og på Fjone finn ein kilometerlange sandstrender. Her er også gode vilkår for kanopadling, båtsport og fiske i vatna og elvane. Klimaet er svært bra, og terrenget innbyr til turgåing, sommar som vinter. Næringslivet i kommunen er variert. Viktige næringar er jord- og skogbruk, pelsdyrhald, kraftforsyning og reiseliv.

Sist oppdatert 27.02.2014