Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Frivilligsentral

Til alle innbyggjarar i Nissedal kommune.

"Det du kan er det vi treng"

I Nissedal kommunen skjer det utruleg mykje frivillig arbeid . Vi ville ikkje kunne få til alle desse spanande tinga utan stor frivillig innsats.
Det er mange arbeidstimar som blir lagt ned i dugnad.

Dugnad blei eingong kåra som årets mest norske ord. Flott. Dugnad er limet i samfunnet.

Sentralen kan for tida tilby

 • Kurs i bruk av data for litt øvde og nybegynnarar, tema: brevskriving, e-post, legg til vedlegg og bilete samt bruk av nettbank.
  • Datakurs: 
   Vi fortsett med bruk av data. 
   • onsdag 29.04.15 er endra til torsdag 30.april frå kl. 10.00 til 11.30 
   • onsdag 27.05.15 er endra til tordag 28. mai frå kl. 10.00 til 11.30
   • Stad: kommunestyresalen.
   • Tema: bruk av e-post, nettbank, brevskriving o.a.
    Du må ha etablert e-postadresse, ha med kode til nettbanken for å kunne jobbe på det området.
     
 • Hjelp til plakatar og anna formidling for laget. Td.;  informasjon på kommunens heimeside og kalenderen. 
 • Mange lag slit med rekruttering til styreverv. Saman kunne vi få til eit kurs, om det er interesse for det.
 • Hjelpe til med å søkje midlar til drift av laget eller nyetablering.
 • Er du ny i kommunen, ta kontakt, då kan du få litt orientering om livet i Nissedal.
 • Open bibliotek-for alle over 60-måndag kl 12-14. Møteplass for leselystne. Diskusjon over ein kopp kaffe.                            
    

Årets PR for frivilligsentralar.

For tida er det fokus på Norges frivilligsentralar i alle media. Sentralane ynskjer fleire frivillige. Det vil kome reklamespotts på TV, aviser, vekeblad og magasin. Postere på busshaldeplassar og kjøpesenter. Dette er ei kampanje frivilligsentralane har fått gratis. Det er ein slags dugnad, som reklamebransjen gjer. Dette er spennande og alle sentralar håpar på at det vil melde seg fleire frivillige - også Nissedal frivilligsentral.
Du kan delta som lag eller som enkelt person, alle er velkomne.

For meir  informasjon gå på www.detdukan.com

I Nissedal frivilligsentral er det til tider bruk for fleire folk enn vi har i "banken" til lettare hagehjelp, snomåking, husvask , bytte ljospærer og henge opp gardiner. Transport til arrangement, lege og liknande er og aktuelt. Har du anledning til å vere på ei tilkallingsliste er det veldig fint. Ta kontakt. Her er heile tida bruk for folk. Du får ikkje løn, men dekt dine konkrete utgifter etter avtale med den du hjelper.

Friluftslivets år - 2015

I år har regjeringa bestemt at 2015 skal vere "Friluftslivets år" med visjonen: "Fleire ut – oftare"

Hovudmålet for året er todelt:

 1. Å gje friluftsliv meir merksemd
 2. Å gje varige resultat i form av auke i deltaking i friluftsliv i alle delar av befolkninga.

Meir informasjon om friluftslivets år finn du på www.friluftslivetsår.no.

Vi i Nissedal kommune ynskjer å markere året saman med dykk som driv frivillig aktivitet. Vi tenkjer å arrangere eit par ulike aktivitetar og lage ein felles aktivitetskalender og vil med dette invitere dykk til å sende inn alt av aktivitet de har planlagt.
Nissedal kommune samordnar innspela og sender ut kalenderen til husstandane i kommunen.
Om det er noko du lurar på i samband med dette, ta kontakt med Ellen Margrethe Garn på Frivilligsentralen på mobil 992 50 791 eller Anne M Espelid på telefon 35 04 84 94.

Frist for å sende inn er 1. mars.

Send til e-post: ellen.garn@nissedal.kommune.no

Sentralen har til utlån:

 • Lerret
 • Projektor

Open for alle- VELKOMEN.

Hilsen Ellen Margrethe, dagleg leiar

Sist oppdatert 21.04.2015