Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Bustad og eigedom

Kommunen yter mange ulike tenester knytt til bustad og eigedom. Det er dels eining for teknisk drift og dels interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal som har ansvaret for dette.

Oversikt over tenester knytt til bustad og eigedom

Bygging

Eigedom 

Kjøp, sal og leige
Byggesak Kart og oppmåling  Ledige bustadtomter 
Bygging på campingplassar  Samaslåing av eigedomar  Hyttefelt
Utsleppsløyve Vatn og avløp  Kommunale bustader til leige
Arealplanar 
Avfallshåndtering 
Brannvern og feiing

 Brannmenn Taktekking Gamal steinbu Oppmåling Husbygging

Sist oppdatert 24.10.2014

Tenesteomtaler