Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Byggesak

Kommunane Nissedal og Kviteseid har felles kontor for behandling av byggesaker - interkommunalt plankontor. Kontoret ligg i Nissedal kommune - på kommunehuset i Treungen.

Søknadsplikt?

Før ein set i gang med eit byggetiltak, må ein klargjere om det må søkast kommunen om byggeløyve, og kva for søknadstype byggearbeidet eventuelt kjem inn under. I dei tre linkane under finn ein svar på dette. Her finn ein òg informasjon om søknadsprosessen som må til, og eksempel på ferdig utfylt søknad.

Søknadsskjema finn ein òg fram til ved å nytte seg av linkane under.

Byggetiltak som ikkje krev søknad (pbl § 20.5-8)

Byggetiltak som krev søknad, men kan gjennomførast utan bruk av ansvarlege føretak (pbl § 20-4)

Byggetiltak som krev søknad, der både søknaden og byggearbeidet må gjennomførast av ansvarllege føretak (pbl § 20-3)

Info om byggesaksforskrifta frå 1. juli 2015

Sist oppdatert 03.07.2015


Gebyrregulativ for plan- og byggesaker og utsleppssaker. 

KONTAKTINFORMASJON

Interkommunalt plankontor for Kviteseid og Nissedal
Telefon: 35 04 84 00
Telefaks: 35 04 84 10
Epost:
info@nissedal.kommune.no
Postadresse:
Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN
Besøksadresse:
3855 TREUNGEN
Opningstid:
7.45-15.30 (15.00).

Kontaktpersonar:

Birger Heimdal
Byggesaksbehandlar
Telefon: 35 04 84 21
Send e-post

Torill Lohne
Oppmåling/byggesak
Telefon: 35 04 84 40
Send e-post

For situasjonskart og naboliste ta kontakt med:

Torill Lohne
Oppmåling/byggesak
Telefon: 35 04 84 40
Send e-post

Sjå også
Reguleringsplan