Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Psykisk helse

Psykisk helseteneste er ein del av helseavdelinga i kommunen, med kontor i kommunehuset. Vi fylgjer opp barn, unge, vaksne og eldre med ulike former for psykiske helseplager og/ eller rusproblemer.

Det skal vere låg terskel for å ta kontakt med oss. Du kan sjølv ta kontakt eller få fastlegen din til å sende ei henvisning. Vi er opptekne av å yte rask psykisk helsehjelp. Hos oss er det derfor kort ventetid.  Omfanget av oppfylginga vil i stor grad bygge på dine ynskjer og behov.

Psykisk helseteneste for barn og unge har eit nært samarbeid med helsestasjon, barnehage og skule. Vi jobber både førebyggande og følger opp barn og unge som har eller står i fare for å utvikle psykiske helseplager.

Psykisk helseteneste gir langvarig oppfølging til vaksne med alvorlege og langvarige psykiske vanskar. Fokus er å fremme den enkeltes veg mot betre mestring av eigen livssituasjon og forhindre tilleggsproblem. Tenestene er i stor grad oppsøkande og det vil i dei fleste tilfelle vere naturleg med samarbeid med andre instansar som fastlege, NAV, DPS og eventuelt pårørande.

Vi jobber også førebyggande med oppfølging av personar som har lettare psykiske helseplager eller ein problematisk livssituasjon. Gjennom tidleg intervensjon kan det vere mogleg å forhindre vidareutvikling, forkorte behandlingstid og redusere negative konsekvensar. Oppfølginga vil i dei fleste tilfeller vere samtaler på våre kontor. Personar som av ulike årsakar har problem med å komme til oss kan be om heimebesøk.

På Mila aktivitetssenter er det kvar fredag eit lågterskel aktivitetstilbod for personar med psykiske helseplager. Her kan du treffe andre og delta i ulike aktivitetar.

Sist oppdatert 16.01.2015