Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Næring

Eitt av måla for kommunen sitt næringsarbeid er å hjelpe til med å utvikle eit mangfaldig næringsliv, som vil gje innbyggjarane i Nissedal eit godt og variert tilbod av varer og tenester.

Oversikt over Nissedal kommunes næringsliv


Bedrift og etablering


Fiske, fangst og havbruk 


Handel og service

Nissedal næringslag Ettersøk av skada vilt Næringsdrivande i Nissedal

 

 

 

Jordbruk og skogbruk  Reiselivsnæring  
Landbrukskontor  
Landbruksplanar    
Lenker i landbruket    
Verneskog     

Fjellklatring Hjort Skog Ku på beite

Sist oppdatert 04.05.2015