Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Omsorg, trygd og sosiale tenester

Nissedal kommune sitt mål er å ha trygge helse-, sosial- og omsorgstenester. Innanfor helse og omsorgstenestane er det oppretta eit tenestekontor som sakshandsamar alle søknadar frå personar som fell inn under tenestar i pleie- og omsorg uavhengig av alder.

Oversikt over tenester knytt til omsorg, trygd og sosial 
     
Tenestekontor     

Avlasting og støtte

Buformer

Omsorgstenester
Avlasting Kommunal bustad Heimehjelp
Dagsenter - Mila Omsorgsbustad Heimesjukepleie
Hjelpemiddel Nissedal omsorgssenter Tryggingsalarm
Korttidsopphald Kåsa bu- og avlasting   
     
Pensjon Transporttenester Økonomisk stønad
    Gjeldsrådgjeving 

 

 Pensjonist på grasplenGlade pensjonistar i basseng Pensjonist med PCBassengtrening for eldre

Sist oppdatert 02.09.2015


KONTAKTINFORMASJON

Telefon: 35 04 85 70
Kåsa bu- og avlastning

Telefon: 35 04 84 50
Nissedal omsorgssenter 
Fax: 35 04 58 27

Telefon: 35 04 54 80
Mila aktivitetssenter

Telefon: 35 04 85 60
Fax: 35 04 58 27
Tenestekontor

Gebyr/betalingssatsar

Felles søknadsskjema - helse og omsorg