Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Omsorg, trygd og sosiale tenester

Nissedal kommune sitt mål er å ha trygge helse-, sosial- og omsorgstenester. Innanfor helse og omsorgstenestane er det oppretta eit tenestekontor som sakshandsamar alle søknadar frå personar som fell inn under tenestar i pleie- og omsorg uavhengig av alder.

Oversikt over tenester knytt til omsorg, trygd og sosial 
     
Tenestekontor     

Avlasting og støtte

Buformer

Omsorgstenester
Avlasting Kommunal bustad Heimehjelp
Dagsenter Omsorgsbustad Heimesjukepleie
Hjelpemiddel Nissedal omsorgssenter Tryggingsalarm
Korttidsopphald Kåsa bu- og avlasting   
     
Pensjon Transporttenester Økonomisk stønad
    Gjeldsrådgjeving 

 

 Pensjonist på grasplenGlade pensjonistar i basseng Pensjonist med PCBassengtrening for eldre

Sist oppdatert 10.11.2014


KONTAKTINFORMASJON

Telefon: 35 04 85 70
Kåsa bu- og avlastning

Telefon: 35 04 84 50
Nissedal omsorgssenter 

Telefon: 35 04 54 80
Mila aktivitetssenter

Telefon: 35 04 85 60
Tenestekontor

Gebyr/betalingssatsar

Felles søknadsskjema - helse og omsorg