Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Skatt og likning

Kviteseid og Nissedal kommunar har eit felles kontor som sekretariat for skatteoppkrevjarane. Dette kontoret er lokalisert i Kviteseid.

Oversikt over tenester knytt til skatt og likning

Arbeidsgjevar fristar  

Personlege skattytarar fristar 

Selskap fristar 
Skatteoppgjeret  Skattereglar 

 

Arbeidsdelinga innafor skatt kan i hovudsak delast i to.

Det fyrste er å fastsette kor mykje den einskilde skal betale i skatt ut frå gjeldande reglar og oversyn over inntekts- og formuestilhøve. Denne delen - likninga - er det skatteetaten ved likningskontora som gjer. Skattekort får du og av skatteetaten. Du kan be om nytt på nettet. Skatteetaten har omfattande rettleiing på nettet. Du finn dei her.
Kontaktinformajson   

Den andre delen - å innbetale skatt dvs skatteinnkrevjing - er det kommunane som gjer på vegne av stat og kommune. Det er skattekontoret for Kviteseid og Nissedal som krev inn skatten i dette geografiske området.
Kontaktinformajson   

Dersom beløpa for innbetalt forskotstrekk og forskotsskatt ikkje stemmer med dine oppgåver skal du kontakte skatteopkrevjaren.

Nissedal kommune sine bankkontonr: 

Kommunen har ulike bankkontonummer for innbetaling, avhenging av kva som skal betalast.
For å betale ein faktura du har motteke, bruk bankkontonr. 2801.13.80397
For å betale inn skatt (ikkje eigedomsskatt), bruk bankkontonr. 6345.06.08302
For anna innbetaling, bruk 2714.07.00016

Sist oppdatert 16.01.2015


Når det gjeld likning kan du kontakte:

Skatt Sør
Telefon: 80 08 00 00
Postadresse: Postboks 2412,
3104 TØNSBERG
e-post: skattsor@skatteetaten.no

Når det gjeld innbetaling av skatt kan du kontakte:

Skatteoppkrevjaren i Kviteseid
Telefon:
35 06 81 43
Postadresse: 3850 Kviteseid
e-post : kristi.skare@kviteseid.kommune.no