Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Arbeidsgjevarar

NB! Kviteseid og Nissedal kommunar har eit felles kontor som sekretariat for skatteoppkrevjarane. Dette kontoret er lokalisert i Kviteseid. 

Dette gjeld fristar og forfall som har samanheng med at du har tilsette. Dei same fristar og forfall gjeld for oppgåver og innbetaling av forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift (Skattebetalingslova § 12 nr 1 og folketrygdlova § 24-3 fyrste ledd).

Termin Oppgjersperiode Oppgåvefrist Forfall
1 januar og februar 15. mars 15. mars
2 mars og april 15. mai 15. mai
3 mai og juni 15. juli 15. juli
4 juli og august 15. september 15. september
5 september og oktober 15. november 15. november
6 november og desember 15. januar 15. januar

OBS! For dei som leverar oppgåver elektronisk (i AltInn t.d.) er oppgåvefristen lik betalingsfristen, 15.mars for 1.termin t.d.

Utleggstrekk (Tidlegare nemning påleggstrekk) (Skattebetalingslova § 33 nr 3)

Termin Oppgjersperiode Oppgåvefrist Forfall
1 januar og februar 15. mars 15. mars
2 mars og april 15. mai 15. mai
3 mai og juni 15. juli 15. juli
4 juli og august 15. september 15. september
5 september og oktober 15. november 15. november
6 november og desember 15. januar 15. januar

Altså same forfall som for forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift, men samstundes med trekkbeløpet skal arbeidsgjevaren sende oppgåve på fastsett blankett.

 

Sist oppdatert 05.03.2013