Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Leige - kommunale bustadar, lokale og område

Aldersbustadar  Pris pr. mnd.  
Odanne 1, store  4.965,-
Oddane, 2. høgda B14, A og B  4.855,- 
Oddane 2, underetasje C og D 
Framnes II - Fredheim og Roheim  4.965,- 

Omsorgsbustadar   Pris pr. mnd. 
Omsorgssenteret   5.620,-
Kåsa B, C, D   6.230,-
Kåsa bustad E   7.165,-
Kåsa bustad A   7.165,-

Kommunale bustadar  Pris pr. mnd.  
Framnes hovudleilighet (prøvebustad) 4.580,-
Framnes hybelleilighet (prøvebustad)  2.425,-
Dølali rekkjehus (prøvebustad)  4.855,-
Larstun hybelhus A, B, C (prøvebustad) 4.855,-
Larstun hybelhus D (ikkje oppussa, prøvebustad)  4.245,-
Kåsa-Solli (prøvebustad)  6.620,-
Solås - Prøvebustad  6.620,-
Forstandardbustad 6.620,-
Vasstårnet   
Flykningbustad - Framnes/ Tveitsund bustadfelt 6.980,-
Bu til turistinformasjonen  1.550,-

Auke i husleige for prøvebustadar etter utløp av tidsavgrensa avtale er 33%.

Husleige pr. m pr. år  Pris 
Tannlege (avt. fest. reg.) 795,-

Pelsdyrområde Pris 
Leige pr. da. - Vadmoen (reg. i 96,5 år bundne)  435,-

Leige av Mila aktivitetssenter eller Fleirbrukshuset   Pris 
Laurdag/ sondag eller båe dagar  1.685,-
Tillegg for fredag kveld   675,-
Vekedagar/ kveldar   675,-Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk