Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Vatn, avløp, feiing


Vatn - heilårsbustad  Sum eks. mva.  Sum inkl. mva.
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år  1.900,-   2.375,-
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3  12,-  15,-
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn 7.500,-   9.375,- 

Avløp - heilårsbustad  Sum eks. mva.  Sum inkl. mva. 
Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år  1.564,-  1.955,-
Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3   9,-  11,25,- 
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp  7.500,-  9.375,- 

Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 200 m3.

Vatn - Fritidsbustad  Sum eks. mva.  Sum inkl. mva.  
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år
1.900,-  2.375,-
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3   12,-  15,- 
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn
60.000,- 75.000,-
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn - låg sats  15.000,-  18.750,-


Avløp - Fritidsbustad  Sum eks. mva.  Sum inkl. mva. 
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år  1.564,-  1.955,- 
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3   9,-  11,25,-
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp  60.000,-  75.000,- 
Eingongsgebyr for tilknyting til avløp - låg sats  15.000,-  18.750,- 

Dersom det ikkje er installert vassmålar vert årsforbruket sett til 100 m3.

Vatn - Næringsbygg og offentlege bygg
Sum eks. mva. 
Sum inkl. mva. 
Årsgebyr vatn - abonnementsgebyr pr. år 
1.900,-  2.375,- 
Årsgebyr vatn - forbruksgebyr pr. m3   12,-  15,- 
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn  7.500,- 9.375,- 

Avløp - Næringsbygg og offentlege bygg   Sum eks. mva. 
Sum inkl. mva. 
Årsgebyr avløp - abonnementsgebyr pr. år   1.564,-  1.955,- 
Årsgebyr avløp - forbruksgebyr pr. m3   9,-  11,25,- 
Eingongsgebyr for tilknyting til vatn  7.500,-  9.375,- 
Det er krav om vassmålar i alle næringsbygg/offentlege bygg      
Tilsynsgebyr for reinseanlegg over 50 PE   6.000,-  7.500,- 


Feiing  Sum  
 Årsavgift feiing/ tilsyn pr. pipe 220,- 
Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk