Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Foreldrebetaling

Sist endret: 25.06.2019Kontaktavdeling: Eining for barnehage Kontaktperson: Gro Turid Midtsund

Kommunestyret sett satsane for foreldrebetaling.
Det kan bli endringar i satsane i løpet av eit barnehageår.

Oversikt over prisar på barnehageplass finn du her:

Pris på barnehageplass


Søknad - redusert foreldebetaling og kjernetid

Ein søkjer for eitt år om gongen.
Føresette som har vedtak på redusert betaling for inneverande år, må søkje på nytt for neste barnehageår.
Søknaden må innehalde dokumentasjon på familiens samla skattepliktig inntekt.

Elektronisk søknadsskjema


Føresette dette gjeld kan ta kontakt med einingsleiar for barnehage for nærare informasjon.

Betaling- Faktura

Foreldrebetalinga blir ordna slik at kommunen ein gong pr. mnd. sender faktura til heimane.
Med bakgrunn i lækjarattest blir det ikkje kravd betaling for barn som grunna sjukdom har vore borte frå barnehagen samanhengande meir enn 1 mnd. 

Innbetalingsfrist - den 20. kvar månad
 

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk