Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Høyring om nedlegging av tre stk. tømmerrenner

Nissedal kommune har motteke eit brev om høyring av melding om nedlegging av 3 stk. tømmerrenner i Arendalsvassdraget i Nissedal kommune.

Dersom de har innspel til denne høyringa ber me om at dette sendast elektronisk direkte til NVE på nve@nve.no , med kopi til Nissedal kommune på postmottak@nissedal.kommune.no, innan 20.09.2019.

Grunnen til frist 20.09.2019 er at kommunen ønskjer å ha informasjon om eventuelle innspel i førekant av sitt høyringssvar (frist 07. 10.2019).

Les høyringsdokumentet her

Les søknaden frå Agder Energi her


Med helsing
Hildegunn Rønningen
Næringskonsulent

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk