Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan Tveitsund bru - Sommarsletta - Nisser brygge

I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Nissedal kommunestyre 06.09.18 (sak 053/18) reguleringsplanen (detaljregulering) Tveitsund bru – Sommarsletta – Nisser brygge.

Plankart og planføresegner er nå retta i samsvar med kommunestyrevedtaket, og planen ligg til gjennomsyn ved plankontoret, 3855 TREUNGEN.

Eventuell klage til M.departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Nissedal kommune v/interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eventuelt info@nissedal.kommune.no
  seinast tre veker frå kunngjeringsdato.


Krav om innløysing/ erstatning etter pbl §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.


Rådmannen


For meir informasjon sjå herNissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk