Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Reguleringsplan Tveitsund bru - Sommarsletta - Nisser brygge - Plan til offentleg ettersyn

I medhald av pbl § 12-10 vedtok Nissedal formannskap 01.03.18 (sak 018/18) å legge forslag til reguleringsplan, detaljregulering for Tveitsund bru – Sommarsletta – Nisser brygge ut til offentleg ettersyn.

Planen viser m.a. ny gangbru mellom kommunehuset og Stasjonsbrygga og område for fritidsbustader dels på gamalt industriareal (Treungen bruk), dels på utfyllingar i Nisser. Planområdet er på tilsaman ca. 240 da, av dette ca.117 da vatn etter utfylling.   
   
Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset i tidsromet 09.03.-20.04.18. 

Eventuelle merknader sendast: Nissedal kommune v/Interkommunalt plankontor Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller info@nissedal.kommune.no innan 20.04.18.

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk