Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Adressetildeling


Generelt

Før kommunen tildeler eller endrar vegadresse, skal kommunen informere den registrerte eigaren eller registrerte festaren. Vedkomande og andre som blir påverka av avgjerda, skal få høve til å uttale seg. Kommunen tildeler adresse så snart det er nødvendig og seinast saman med igangsetjingsløyve for byggjetiltaket.

Det er kommunen som avgjer adressenamnet. Skrivemåten blir fastsett etter reglane i lov om stadnamn.

Adressa skal om mogleg knytast til den vegen eller gata eigedommen har godkjend tilkomst frå. Høvet til å få endra adresse er avgrensa. Det skjer normalt berre dersom kommunen har gjort ein feil eller eigedommen har fått tilkomst frå ei anna gate enn tidlegare.

Offisiell adresse skal tildelast bygningar som blir brukte til bustad- eller fritidsføremål, til næringsverksemd eller til offentleg eller publikumsretta verksemd. Kommunen kan òg tilleggje andre eigedommar eller lokale offisiell adresse dersom det er føremålstenleg. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

  • når ein skal endre tilkomstvegar
  • når ein skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskeleg å finne fram til ei adresse
Søknaden sendast til

Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 Treungen.

Høve til å klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du fekk vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Klageretten er avgrensa til a) kva gate, veg eller liknande ei bygning eller ein eigedom skal ha adresse til, b) kva adressetilleggsnamn eller matrikkeladressenamn som er tildelt adressa og c) feil tildelt adressenummer eller brukseiningsnummer. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Dersom vedtaket blir ståande, vil saka bli sendt til Fylkesmannen.

Sist oppdatert:  06.06.2016

KONTAKTINFORMASJON

Interkommunalt plankontor
Telefon:  35048400
E-post: 
info@nissedal.kommune.no
Postadresse: 
Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersonar: 

Carola  Klindt
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35 04 84 34
Send e-post 

Torill  Lohne
Avdelingsingeniør
Telefon:  35048440
Telefaks:  35048410
Send e-post 

Bjarne  Underdal
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35048432
Telefaks:  35048410
Send e-post