Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Adressetildeling


Generelt

Før kommunen tildeler eller endrar vegadresse, skal den som er registrert eigar eller festar informerast og få høve til å uttale seg. Kommunen tildeler adresse eller endrar adresse når det er nødvendig og seinast saman med igangsetjingløyve for byggjetiltaket.

Det er kommunen som avgjer adressenamnet. Skrivemåten blir fastsett etter reglane i lov om stadnamn. Adressa skal om mogleg knyttast til den vegen eller gata eigedommen har godkjend tilkomst frå.

Høvet til å få endra adresse er avgrensa. Det skjer normalt berre dersom kommunen har gjort ein feil eller eigedommen har fått tilkomst frå ei anna gate enn tidlegare.

Offisiell adresse skal tildelast bygningar som blir brukte til bustad- eller fritidsføremål, til næringsverksemd eller til offentleg eller publikumsretta verksemd. Kommunen kan òg tilleggje andre eigedommar eller lokale offisiell adresse dersom det er føremålstenleg. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

  • når ein skal endre tilkomstvegar
  • når ein skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskeleg å finne fram til ei adresse
Søknaden sendast til

Interkommunalt plankontor, 3855 Treungen.

Sist oppdatert:  09.01.2015

KONTAKTINFORMASJON

Interkommunalt plankontor for Nissedal og Kviteseid
Telefon:  35048400
Telefaks:  35048410
E-post: 
info@nissedal.kommune.no
Postadresse: 
Nissedal kommune, 3855 Treungen
Besøksadresse:  
3855 Treungen
Opningstid: 
7.45 - 15.30 (15.00)

Kontaktpersonar: 

Torill  Lohne
Avdelingsingeniør
Telefon:  35048440
Telefaks:  35048410
Send e-post 

Bjarne  Underdal
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35048432
Telefaks:  35048410
Send e-post 

Asgeir  Solberg
Oppmålingsingeniør
Telefon:  35048434
Send e-post