Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Forliksråd


Generelt

Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg. Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat. Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen.

Målgruppe

Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

Viktige samarbeidspartnarar

Fylkesmannen har tilsyn med forliksråda.

Anna informasjon
Hva er forliksrådet?

OM SØKNADSPROSESSEN
Rettleiing

Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

Vedlegg

Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

Søknaden sendast til

Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

Høve til å klage

Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

Sist oppdatert:  06.01.2016

KONTAKTINFORMASJON

Nissedal kommune - rådmannen
Telefaks:  35 04 84 10
Postadresse: 
Kommunehuset 3855 TREUNGEN
Besøksadresse:  
3855 TREUNGEN

Kontaktpersonar: 

Sverre  Sæter
Rådmann
Telefon:  35048402
Mobil:  99340862
Telefaks:  35048410
Send e-post