Facebooklogo
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Svangerskapsomsorg


Generelt

Ta kontakt med Nisssedal legekontor eller jordmor for å tinge time. 

Kontordag: onsdag eller fredag.

Rettleiing hjå jordmor:

  • Svangerskap
  • Fødselsførebuing
  • Foreldreførebuing
  • Vaktteneste
  • Fylgje til fødeavdelingane
  • Fødselshjelp
  • Heimebesøk før og etter fødsel
  • Rådgjeving i samband med uønska svangerskap
  • Etterabortsamtaler
  • Prevensjonsrettleiing
Målgruppe

Gravide

Pris

Tenesta er gratis.


Kriterium/Vilkår

Graviditet

Anna informasjon
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - graviditet og fødsel

Høve til å klage

Dersom du meiner at du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med utføringa av tenesta, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

Sist oppdatert:  10.03.2016

KONTAKTINFORMASJON

Eining for helse og habilitering
Telefon:  35048400
E-post: 
info@nissedal.kommune.no
Postadresse: 
Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersonar: 

Bettina  Suckow
Jordmor
Telefon:  35 04 84 72
Mobil:  95 81 56 38
Send e-post