Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Treungen tannklinikk

Treungen tannklinikk er ei offentleg tannhelseteneste. På klinikken er det tannpleiar og tannhelsesekretær.

Namn  Tittel  Telefonnummer 
 Ann Kathrin Reiersdal Tannpleiar   35 04 52 33
 Aud Lavrantsen Tannhelsesekretær  35 04 52 33 
 Drangedal tannklinikk    35 99 80 30 
 Tannlegevakt Skien kl. 10-17     909 13 377


Opningstider:
 •  Partalsveker - måndag og fredag  
 •  Oddetalsveker - måndag, onsdag og fredag  

Det kjem ikkje til å vere tannlege der, men tannpleiaren sender henvisning til Drangedal tannklinikk.
Treungen tannklinikk samarbeider med Drangedal tannklinikk. 

Kva gjer tannpleiaren: 

 • Udersøkingar/ kontrollar  
 • Tek røntgenbilde  
 • Fjernar tannstein  
 • Pussar behandlar tannkjøttsjukdomar (periodontitt)  
 • Vurderar tannstilling/henvisning til kjeveortoped  
 • Veiledning/instruksjon til pasient mm.  

Ein viktig del av tannpleiarens arbeidsfelt er fokus på helsefremmande og førebyggande arbeid. Tannpleieren vil også tilby besøk i barnehage, skule og institusjon med undervisningsopplegg innanfor tannhelse. Nissedal omsorgssenter vil også få årleg tilsyn. 

Den offentlege tannhelsetenesta gjer gratis tannbehandling til alle mellom 0 til 18 år og grupper med rett til fri tannbehanding:
 • Psykisk utviklingshemmede (eldre enn 18 år). 
 • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke som er innlagt i institusjon. 
 • Grupper av eldre, uføre og langtidssyke i hjemmesykepleie. 

I tillegg har 19 og 20-åringar rett til tannbehandling mot 25 prosent eigenandel. Vi tek også imot vaksne betalande pasientar. Alle innanfor dei prioriterte gruppene vil heretter få innkalling til tannpleier i Treungen. Ved behov henvisast det til tannlege i Drangedal. Tannpleiar kan også henvise til kjeveortoped (reguleringstannlege), oral kirurg og andre spesialistar. 

Velkommen til Treungen tannklinikk!

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk