Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kulturskulen

Kulturskulen sitt trommesett

Nissedal kulturskule er eit tilbod for born og ungdom i grunnskulealder som vil bruke tid på å lære seg meir innanfor eit kultur-uttrykk. Eleven skal få grunnleggjande opplæring og ferdigheit til eigen hobby, eller som plattform for vidaregåande skule i faget.

For skuleåret 2018/2019 har Nissedal kulturskule fylgjande tilbod:

 • Gitar 
 • Bass 
 • Trommer 
 • Piano
 • Kulturskuletimen (forskjellige kurs for barnetrinnselevane. Kursa er nokre gonger på Tveit skule og nokre veker ved Kyrkjebygda oppvekstsenter) 
 • Song (vi har ikkje songpedagog, men vi har fleire lærarar som beherskar song bra. Ynskjer du songtilbod, så kan vi lære deg) 
 • Låtskriving (fordel om eleven beherskar eit akkordinstrument, eller har lyst til å lære)
 • Visuell kunst (For ungdomsskuleelevar. Malen Erichsen vil vere lærar i faget, og ho ynskjer å gjere sitt beste for at elevane skal oppleve mestring og glede. Faget omfamnar mykje moro. I året som kjem vil hovudfokuset vere film. Synopsis, storyboard, filming og redigering. Me tek også sikte på og innom gips, leire, perspektivteikning og sløyd.)
 • Dansekurs (påmelding om dans kjem til hausten)

Fleirbrukshuset er hovudsentrum for kulturskulen, men vi vil også prøve å legge til rette for undervisning ved Kyrkjebygda oppvekstsenter.

Elevar får berre tilbod om ein elevplass i fyrste omgang, men kan få to plassar dersom det er plass.

Opptak - prioritet

 • Tidlegare kulturskuleelevar
 • Dei eldste elevane i grunnskulen

Av erfaring har vi sett at nokre instrument krev meir koordinasjon enn andre, og derfor har vi satt ned passandes aldersgrenser. 
Vi tek inn elevar frå 1. klasse på alle instrument, dersom det er plass.

 Undervisning   Passande aldersgrense
 Piano (song) 1. klasse
 Gitar og bass 3. klasse
 Trommer 3. klasse
 Låtskriving Mellomtrinn/ ungdomsskulen
 Kunstfag Ungdomsskulen

For skuleåret 18/19 følger Kulturskulen skuleruta, og oppstart er i veke 34.

Frist for oppseiing av vårhalvåret er 1. desember - bruk elektronisk skjema.

Rektor for kulturskulen er Rune Sanden. Ta gjerne kontakt om det er noko du lurar på.
Telefon 35 04 84 93 på onsdag/torsdag.

Søknadsfrist for skulåret 2018/2019 er 15. mai, men 30. juni for visuell kunst. 


Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk