Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Film og video - konsesjon for framvising

  Generelt

  Framvising av film eller video som næring kan ikkje skje utan konsesjon frå kommunen. Det blir gjeve konsesjon for inntil fem år. Det krevst ikkje kommunal konsesjon for å vise film eller video

  • der det ikkje blir kravd betaling for framvisinga
  • i hotellrom

  Kommunen og Medietilsynet har rett til å gjennomføre kontroll med at den konsesjonspliktige verksemda blir drive i samsvar med gjeldande regelverk.

  Vilkår

  Film/video som skal visast fram, må vere registrert i Medietilsynet sitt filmregister på førehand. Film/video som skal visast fram til personar under 18 år, må vere godkjend av Medietilsynet på førehand.

  Ein skal føre særskilt rekneskap for avgiftspliktig framvising.

  Pris

  Ein må betale ei avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av bruttoomsetninga.

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Anne Margrethe EspelidEiningsleiar350484949203537335048410Send Epost

  Kontaktavdeling

  Eining for kultur

  Telefon35048400
  E-postpostmottak@nissedal.kommune.no
  PostadresseNissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Søknadsprosessen

  Behandling

  Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket ender.

  Behandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • Fyrverkeri - handel og oppbevaring

 • Kunnskapsprøva - alkohollova

 • Salsløyve for alkohol

 • Serveringsløyve

 • Skjenkjeløyve

 • Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve

 • Tobakkssal - registrering og internkontroll

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk