Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Etablerarkontor i Nissedal

I Telemark har alle kommunane ei førstelinjeteneste som er gratis og som vil gje deg gode
råd slik at du kan gå frå idé til ny verksemd.

Kommunane har kvar sine lokale leverandørar, og i Vest-Telemark er det Telemark Næringshage AS som har denne tenesta, og dei har drop-inn kontortid i kvart kommunesenter ein dag annakvar veke.

Etablererkontoret er på plass i Nissedal på Kommunehuset torsdagar i partalsveker frå kl. 10.00 til 14.00.


Sjå meir informasjon om Etablerarkontoret her


Logo for etablererkontoret telemark

Nissedal.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke nissedal.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk