Trongebu ligg på Kyrkjebygdheia

Tekst henta frå Nissedal IL - turgruppa:

"Løype frå Sylvtjønn på Kyrkjebygdheia eller frå Holmvatn over Raundalsfenta."

Sjå kartplassering her