Nutstøylnuten ligg på Kyrkjebygdheia

Tekst henta frå Nissedal IL - turgruppa: 

"Utgangspunkt Kyrkjebygdheia. Køyr bomveg til Hellebrotet. Følg merka løype til Nustøylnuten. Kan og starte ved Buvatn."

Sjå kartplassering her