På torsdag har vi ope frå kl. 16.30 - 20.30 (det er ledig tid)

 På laurdag kan du bade frå kl. 10.00 - 16.00 (det er ledig tid for 1 fam.kl 10-11, 2 fam kl. 11-12 og 2 fam kl 15-16).

Alle som vil nytte seg av symjebassenget, må følgje retningslinene:

  • Hugs god hand-og hostehygiene
  • Du kan berre nytte bassenget om du er symptomfri og heilt frisk
  • Hugs ein meters avstand
  • Det er forbode å bade i tøy som er av bomull, då dette set ned effektiviteten på klor, som igjen sikrar vatnkvaliteten.
  • Symjehallen har makstal på 14 personar per time.

Ein kan ikkje oppholde seg i fleirbrukshuset før eller etter aktivitet, då det er viktig at det ikkje blir for mange i foajén av gongen.

Det er viktig å følgje retningsliner nøye.

Du kan bestille tid i bassenget på telefon 904 79 426.

Familiebading er for 2 kohortar av gongen og badetid på 1 time.
Kvar kohort/familie får ein garderobe kvar, og kvar kohort må dusje saman uavhengig av kjønn.
Det kan berre vere 2 kohortar av gongen i bassenget, maks 7 personar i kvar garderobe.
Alle må helst vere med i bassenget, det er så langt det er mogleg, ikkje høve til å sitte på land.
Hugs ein meters avstand frå personar som ikkje er i same kohort.

Pris

  • Kr 20 per born for ein time
  • Kr 40 per vaksen for ein time
  • Klyppekort:
  • Kr 180 for 10 klypp born
  • Kr 360 for 10 klypp vaksen

Vi ynskjer dykk hjarteleg velkommen!