Ta kontakt med oss i forkant, slik at vi kan vurdere besøket opp mot smittefaktorar.

Tlf. somatisk avdeling 35 04 84 60

Tlf. skjerma avdeling 35 04 84 65

Besøk gjennomførast i tråd med nasjonale retningsliner for smittevern.

Vi vil også halde oversikt over kven som besøkjer institusjonen, slik at ev. smittesporing kan gjerast effektivt. 

Les meir i den nasjonale rettleiaren​