Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av skatt og kommunale avgifter

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Skatteetaten er den som krev inn skatt frå privatpersonar og næringsdrivande. Dette er ei oppgåve som kommunen har pleitt å ha.
   
  Det betyr at du kan kontakte Skatteetaten for spørsmål om
  • Restskatt – dersom du betalte for liten skatt i fjor og må betale pengar tilbake.
  • Skattepengar til gode – dersom du har betalt for mykje pengar i skatt og skal få tilbake pengar.
  • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift – oversikt over kva du skulder eller har til gode.
  • Klage på skatteutrekninga – for eksempel feil forskotstrekk eller tilleggsforskot.
  Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for privatpersonar.
   
  Er du næringsdrivande kan du kontakte Skatteetaten for spørsmål om
  • Tilleggsforskot
  • Forskotstrekk
  • Arbeidsgivaravgift
  • Motrekning og utleggstrekk knytte til skattekrav
  • Skatteattestar
  • Konto/saldoutskrift for skatt og avgift
  Du finn informasjon om alt dette og meir på Skatteetatens nettsider for bedrifter.
   
  Ønskjer du kontakt med skatteoppkrevjaren din?
   
  Det er ulike måtar å kome i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dei eller ringe. Informasjon om dette finner du på skatteetaten.no./kontakt.
  Vêr klar over at dersom du ønskjer å møte opp på eit skattekontor og snakke med somme, må du bestille time på førehand.
  Det er ikkje mogeleg å sende e-post til Skatteetaten. Dersom du ønskjer å sende eit skriftleg spørsmål må du logge inn via Altinn.
  Vil du sende inn skjema eller brev skriftleg?
  Postadressa er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO
   
  Eigedomsskatt
  Det vil framleis vere kommunen som krev inn eigedomsskatt. Dersom du treng å søkje om betalingsutsetjing eller nedsetjing, eller du ønskjer å klage eller krevje ny takst, kan du kontakte kemneren i kommunen din.
   
  Kommunale avgifter
  Det vil framleis vere kommunen som krev inn avgifter for kommunale tenester som
  • Vann - drikkevatn og vassforsyning
  • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  • Avfall - tømming av søppel
  • Feiing - feiing og brannvern.
  Avgiftene gjeld for alle som eig ein bustad eller fritidsbustad i kommunen.
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
  Navn:Ann Kristin Nordbø
  Tittel:Konsulent fakturering
  Telefon:35 04 84 17
  Epost:ann.nordbo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar