Vest Telemark Brannvesen (VTBV) er eit interkommunalt samarbeid mellom eigarkommunane Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal.

Beredskapen ligg i kvar kommune og brannmannskapa er deltidstilsette og har arbeidsavtale med kommunen. 

Nissedal kommune har brannstasjonen i Treungen.

Meir informasjon finn du på heimesida til Vest Telemark Brannvesen