Planen viser m.a. byggeområde for eksisterande (31) og planlagde tomter (79, av desse 40 også med i tidlegare planar) for fritidsbustader, tilrettelagt for kommunal v/a-løysing, og med bilveg til kvar tomt.

Reguleringsplanen ligg til off. ettersyn på kommunehuset  i tidsromet 20.10. - 20.12.22. Eventuelle merknader sendast til: Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN, eller som e-post til: postmottak@nissedal.kommune.no  innan 20.12.22.