Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3

Lover

Eigedomsskattelova

___

Rettleiing - korleis få utført

Kravet om overtakst skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandlar krav om overtakst (klage over skattetakst).

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestenesta
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Jarle Bruun Olsen
Tittel:Kommunalsjef
Telefon:35048403
Mobil:90515115
Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-07 09:48
Gyldig fra2015-01-05
Gyldig til2019-12-31