Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Klagen skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Klagenemnda til kommunen behandlar klage over skattetakst.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-02-01 10:14
  Gyldig fra
  2015-01-05
  Gyldig til
  2022-12-31