Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Familievernkontor

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Familievernkontoret gjev deg eller dykk tilbod om behandling og rådgjeving når det er vanskar eller kriser i familien. Du kan ta direkte kontakt med eit familievernkontor, og alle dei tilsette har teieplikt. Samtaleterapi for par og familiar er det vanlegaste tilbodet. Familievernkontoret tilbyr òg kurs og gruppeopplegg om aktuelle familie- og samlivstema. Familievernkontoret utfører obligatorisk mekling 

  • ved samlivsbrot for ektepar eller sambuarar med barn under 16 år
  • når foreldre som ikkje bur saman, ønskjer rettssak om foreldreansvar, bustaden til barnet/borna eller samvær

  Det er familievernkontor i alle fylka. 

  Pris for tenesta

  Tilbodet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


  Her finn du informasjon om familievernkontoret som Nissedal kommune høyrer til:

  Familievernkontoret i Øvre Telemark

  Samarbeidspartnarar

  Familievernkontoret samarbeider med helsestasjonane i sitt distrikt, særleg om fødselsførebuande kurs og kurs for nybakte foreldre. Der det er aktuelt og når familien sjølv gjev samtykke til det, samarbeider familievernkontoret med det kommunale barnevernet for å finne gode tiltak for heile familien. Familievernkontoret samarbeider òg med skolar, sosialkontor, frivillige organisasjonar, kyrkjelydar og liknande.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt barnelova § 51 Kven skal møte til mekling og ekteskapslova § 26 Mekling mv. 

  Lover

  Barnelova
  Ekteskapsloven
  Familievernkontorloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2017-02-09 12:21
  Gyldig fra
  2016-03-18
  Gyldig til
  2017-12-31