Betalingssatsar i Fleirbrukshuset  
Symjebasseng - born kr 20,-
Symjebasseng - vaksne kr 40,-
Kino - fyrste framsyning kr 90,-
Kino - andre framsyning kr 110,-