Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Følgjekort for funksjonshemma

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Er du funksjonshemma, kan du søkje om å få skrive ut eit følgjebevis. Følgjebeviset skal gje den personen som følgjer deg, fri eller rabattert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmiddel. Beviset blir skrive ut til deg.

  Kriterium/vilkår

  Det blir ikkje gjort noka økonomisk behovsprøving i samband med søknaden. Ordninga er ikkje avhengig av om du mottar trygd. Nedre aldersgrense for søkjarar er normalt åtte år.

  Pris for tenesta

  Følgjebeviset er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Statens råd for funksjonshemma har informasjon om ordninga.

  Ledsagerbevis - brosjyre
  Hjelpetilbud i kommunen
  Ledsagerbevis - søknad

  Samarbeidspartnarar

  Offentlege og private arrangørar av arrangement og nokre hotell og transportselskap.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Skjema

  Følgjekort for funksjonshemma

  Vedlegg

  Passfoto

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhentar eventuelt fråsegn om ditt behov for følgje frå lege, helseinstitusjon eller helse- og sosialetaten i kommunen. Deretter blir det gjort eit vedtak. Normalt får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Tenestekontor
  Telefon:35048560
  Epost:tenestekontoret@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-22 10:04
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31