Møtedokument - innkalling og protokoll

Innkallingar og protokollar for politiske utval blir lagt ut elektronisk frå vårt saks- og arkivsystem: 

Vedlegg til innkalling

Store vedlegg til formannskapet og kommunestyret blir publisert her.

Formannskap Dato
Rapportering 1. tertial 2022 03.06.22
Årsmelding 2021 03.06.22
Plankart Felehovet sør-Reinsvatn, revidert etter f-sak 029/22 datert 08.04.2022 (pdf) 28.04.22
Uprioriterte tiltak/Alt. innsparingstiltak (pdf) 18.11.21
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram (pdf) 18.11.21
2. tertia 2021 (pdf) 07.10.21
Rapportering pr. 1 tertial - 2021 (pdf) 03.06.21
Årsmelding 2020 (pdf) 03.06.21

Sak om nytt avløpsreinseanlegg: 

Vedlegg 1 - Sweco (pdf)
Vedlegg 2 - Statsforvalter brev av 20.01.21 (pdf)
Vedlegg 3 - Drøftingsnotat - fordelingsprinsipp (pdf)
Vedlegg 4 - Gautefallheia VA - avtale om sameige og interkommunalt samarbeid (pdf)
Vedlegg 5-1 - Rensedistrikt (pdf)
Vedlegg 5-2 - Områdeinndeling (pdf)
Vedlegg 5-3 - Transportsystem avløp (pdf)
Vedlegg 5-4 - Planlagte og bygde hytter og boliger i Nissedal (pdf)
Vedlegg 5-5 - Fremtidig transportsystem avløp (pdf)
Vedlegg 5-6 - Tettbebyggelse (pdf)
Vedlegg 5-7 - Ledningstrase Myrane - Langmoen (pdf)

03.06.21
Kommuneplanenes arealplankart, høyringsutkast (pdf) 11.03.21
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2021-2024 (pdf)  19.11.20
Uprioriterte tiltak 2021 (pdf)  19.11.20
Enkeltvise høyringssvar frå hytteeigarar og naboer i Felehovet sør/Reinsvatn (pdf)  05.11.20
Kommuneplanens arealplankart (pdf)  05.11.20
Rapportering pr. 2. tertial 2020 (pdf)  10.09.20 
Rapportering pr 1. tertial 2020 (pdf)  04.06.20
Kommuneplanens arealplankart  (pdf)  04.06.20
Årsmelding 2019 (pdf)  14.05.20
Årsrekneskap 2019 (pdf)  14.05.20
RV 41 Treungen-Stråndrak og Nes-Kyrkjebygda (pdf)  23.04.20
Budsjett økonomiplan handlingsprogram 2020-2023 (pdf)  07.11.19
Uproriterte tiltak/alternative innsparingstiltak, Budsjett/økonomiplan 2020-2023 (pdf)  07.11.19
Rapportering 2 tertial 2019 (pdf)  24.10.19

 

Kommunestyret Dato
Rapportering 1. tertial 2022 16.06.22
Årsmelding 2021 16.06.22
Plankart Felehovet sør-Reinsvatn, revidert etter f-sak 029/22 datert 08.04.2022 (pdf) 12.05.22
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2022 – 2025 (pdf) 09.12.21
2. tertial 2021 (pdf) 21.10.21
Mulighetsstudie FAUN (pdf) 23.09.21
Rapportering pr 1. tertial - 2021 (pdf) 16.06.21
Årsmelding 2020 (pdf) 16.06.21

Sak om nytt avløpsreinseanlegg: 

Vedlegg 1 - Sweco (pdf)
Vedlegg 2 - Statsforvalter brev av 20.01.21 (pdf)
Vedlegg 3 - Drøftingsnotat - fordelingsprinsipp (pdf)
Vedlegg 4 - Gautefallheia VA - avtale om sameige og interkommunalt samarbeid (pdf)
Vedlegg 5-1 - Rensedistrikt (pdf)
Vedlegg 5-2 - Områdeinndeling (pdf)
Vedlegg 5-3 - Transportsystem avløp (pdf)
Vedlegg 5-4 - Planlagte og bygde hytter og boliger i Nissedal (pdf)
Vedlegg 5-5 - Fremtidig transportsystem avløp (pdf)
Vedlegg 5-6 - Tettbebyggelse (pdf)
Vedlegg 5-7 - Ledningstrase Myrane - Langmoen (pdf)

16.06.21
Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram 2021 – 2024 (Formannskapet sitt framlegg jf. sak 136/20) (pdf)  10.12.20
Uprioriterte tiltak/alternative innsparingstiltak 2021-2024 (pdf)  10.12.20
Rapportering pr 1. tertial 2020 (pdf)  17.06.20
RV 41 Treungen-Stråndrak og Nes-Kyrkjebygda (pdf)  23.04.20
Budsjett økonomiplan handlingsprogram 2020-2023 (pdf)  12.12.19
Uproriterte tiltak/alternative innsparingstiltak, Budsjett/økonomiplan 2020-2023 (pdf)  12.12.19
Rapportering 2 tertial 2019 (pdf)  31.10.19
   

 

Møtedokument 1838-1912

IKA Kongsberg har gjort møtebøker frå 1838-1912 digitale.

Her finn du møtebøkene