Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

Pris for tenesta

Apostillestadfesting er gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytta til å skaffe eller kopiere dokument.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Notarialbekreftelse
aaa

Lover og retningslinjer

___

Rettleiing - korleis få utført

Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal leggje fram dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

Apostillestadfesting får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestenesta
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-07 10:24
Gyldig fra2015-01-08
Gyldig til2019-12-31