Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Godkjenning av offentlege dokument til bruk i utlandet

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  For at eit norsk dokument skal vere gyldig i utlandet, må det førast på eit apostillestempel. Dette kan du til dømes trengje dersom du skal inngå ekteskap overfor utanlandsk myndigheit og ein av partane er norsk statsborgar, eller dersom du skal kjøpe eller selje eigedom i utlandet.

  Dokumentet må først vere signert av ein notarius publicus (byfutembete eller tingrett). Apostillestempelet er ei legalisering av dokumentet og stadfestar at underskrifta til notarius publicus er ekte.

  Pris for tenesta

  Apostillestadfesting er gratis. Du må likevel betale for eventuelle kostnader knytta til å skaffe eller kopiere dokument.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Notarialbekreftelse
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ta kontakt med ambassaden for det landet du skal leggje fram dokument i, og undersøk kva for dokument dei krev apostille på. For dokument du skal bruke i Norden, treng du ikkje apostille, berre stempel frå notarius publicus.

  Apostillestadfesting får du hos Fylkesmannen ved å framvise tilstrekkeleg dokumentasjon (originale underskrifter).

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31