Kort om barnehagen

Barnehagen ligg i Haugsjåsund, om lag ti kilometer frå Treungen sentrum.

Antal plassar

Barnehagen har ein avdeling med inntil tjuge barnehageplassar for barn i alderen 1-6 år.

Opningstider

Kl. 07.15-16.45, måndag-fredag.

Hovudmål for barnehagen

Vi vil skape eit fellesskap fylt med livsglede.

Råd og utval

Samarbeidsutvalet for Haugsjåsund barnehage for barnehageåret 2019/20.

Samarbeidsutval - SU 

Foreldrerepresentant - SUIna Therese Hellesfjord

Representant for tilsette i barnehagenBettina T. Juva

SekretærHilde Birkedal