Heimetenesta/korttid og institusjon har fleire ledige helgestillingar for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar

 
 • Helsefagarbeider på institusjon – id 787

 • Sjukepleiar på institusjon – id 788

 • Sjukepleiar i heimeteneste/korttid – id 789

 • Helsefagarbeider i heimeteneste/korttid – id 790

Helgestillingane varierer frå 14,91% til 21%.

Kvalifikasjonar:

 • Helsepersonell med relevant utdanning og/eller relevant erfaring
 • Gode norskkunnskaper både skriftleg og muntleg

Personlege eigenskapar:

 • Er fleksibel, og taklar en arbeidsdag med stadige endringar
 • Er strukturert, og har emne til å organisere kvardagen i samspel med andre tilsette og brukarar
 • Har brukarar og faglegheit i fokus
 • Er ansvarsbevisst og lojal
 • Har emne til samarbeid og samspel med pårørande, brukarar og andre instansar
 • Har pågangsmot, og emne og vilje til endring og nytenking

Personlig egnaheit vil bli vektlagt.

Me tilbyr

 • Sjølvstendige og spennande oppgåver i ei eining i utvikling og omstilling
 • Arbeid i team
 • Moglegheitar for fagleg og personlig utvikling
 • Tilsettingsvilkår i fylgje gjeldande lov, tariffavtale og kommunen sitt reglement. Gjeldande løn- og pensjonsvilkår.

Anna:

 • Ved tilsetjing blir det stilt krav om politiattest. 
 • Vi gjer merksam på at namn på søkjarar kan bli offentleggjort i høve til offentleglova §25.  

Er du er interessert i ei fast helg, eller helg i ein periode? 

Ta direkte kontakt med den avdelinga du ønskjer å jobbe ved:  
Avdeling for heimeteneste, Solveig Nilsen, tlf. 35 04 84 55
Institusjon, Ingerid Homme/Lena Haugsjå tel 35 04 84 60/35 04 84 65

Søknad på elektronisk søknadsskjema

Utvida søknadsfrist 15.08.2022