Ta også kontakt om du har ein bustad, kårbustad, småbruk, leilegheit eller hybel du kunne tenke deg å leige ut.

Me ønskjer å hjelpe innflyttarar ved å tilby ei liste over private utleigebustadar i kommunen.

Her er oversikt over hus som er til sals i Nissedal