Influensavaksina er øyremerka alle over 65 år,  dei som tilhøyrer ei risikogruppe, helsepersonell eller andre anbefalte grupper for influensavaksinering.

Risikogrupper - https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Ta kontakt med legekontoret på tlf. for å bestille time - 350 48 420.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ta kontakt med legekontoret.

Vaksina er gratis for alle i risikogruppa.

FHI’s infoskriv om influensavaksine:

https://www.fhi.no/contentassets/92724a51f6ff48e39aa37859543403e3/informasjonsskriv-om-influensavaksine-til-risikogruppene-2021-2022-bokmal.pdf