Den nye toppen er initiert av Nissedal IL. Det er ein nydeleg utsiktstur som er tilrettelagt av grunneigar, Odd Halvar Fossli, Bjørndalsfjell 620 moh.
Når vi legg til ein tur, tar vi ut ein annan, og i år vert Ånundsbuoddane tatt ut av lista.
 

For sesong 2023 kjem vi til å ha stort fokus på:

  1. Sporlaus ferdsel
  2. Bandtvang
  3. Omsyn til jakt. Dette betyr at i år vil topptursesongen vare til fuglejakta startar, det vil seie til 9. september.
Årets logo er laga av Mia Espelid, og illustrerer branntårnet på Solhomfjell på Felle. Denne logoen kjem på årets t-skjorter, med oversikt over alle toppane på baksida.
I år som tidlegare år, lagar vi brosjyre med oversikt over toppar og informasjon om topptur, sporlaus ferdsel og bandtvang.
 

Her er informasjon om korleis ein deltar i Topptur Nissedal:

Vi byr på 40 ulike toppar fordelt på heile kommunen, så du skal kunne finne turar som er nær deg, og kanskje etter kvart prøve deg på ukjente toppar fleire stader i kommunen?

Premien for deltaking når du har gått 10 ulike toppar er som vanleg betre form, og ein flunkande ny t-skjorte med nytt design for 2023.

Du kan registrere turen din på skjema som du finn i brosjyre som ligg ute i kommunens butikkar, bensinstasjon og campingplassar og skrive deg inn i bøker på toppane, eller bruke Telltur.

Sjå her for å lage deg ein brukar for registrering av toppar: https://www.telltur.no/

Vi har ein eigen konkurranse på Telltur som heiter "Topptur Nissedal" og som ligg under Friluftsrådet sør: https://www.telltur.no/friluftsrad/sor

Sporlaus ferdsel

Når du er ute, er det viktig å ta vare på naturen og mangfaldet den representerer. Difor er vi i Topptur Nissedal opptatt av sporlaus ferdsel. Sporlaus ferdsel handlar om å ikkje etterlate seg meir enn sitt eige fotavtrykk i naturen. Ta omsyn til jordsmonn, myr, planter, dyr, fisk og fugl. Hugs at dersom du etterlater deg ting som ikkje høyrer heime i naturen, kan det skade både planter, dyr og menneske. Her er nokon hugsereglar på korleis du kan ferdast sporlaust i naturen:

  1. Etterlat staden finare enn då du kom, ta med eige og andres søppel
  2. Dopapir/tørkepair: Er du på dagstur, tar du papiret med deg heim
  3. Brenn bål berre når det er lov, og bruk gamle bålplassar om det er. Ikkje brenn bål på svaberg.
  4. Ha hunden i band når det er bandtvang. Hundeposar skal alltid i restavfall
  5. Lat steinar ligge i fred. Ikkje bygg vardar eller flytt på steinar. Nye vardar kan villeie, og ein øydelegg urørd natur.
  6. Ta med deg heim alt du tok med deg på tur.