Lova om overnatting på fritidseigedomar, det såkalla hytteforbodet, gjekk ut 20.04. Dette vil sei at de har lov til å bruke hytta, men samtidig oppmodar vi dykk til å unngå fritidsreiser i størst mogleg grad.

Det er også lov til å dra på campingplassar og utleigehytter, men vi ber kvar enkelt gjere seg kjend med råda for smittevern på kvar plass i høve til sanitæranlegg, reinhald m.m.

Vi ser ei kraftig auke av besøkande til kommunen i samband med fridagar på trass av oppmoding om at fritidsreiser bør avgrensast i størst mogleg grad. Vi har stor forståing for at mange ynskjer å reise til fritidsbustadane sine og nyte etterlengta fridagar. Vi er veldig glade i turistane våre, men oppmodar alle til å følgje råda om smittevern.

Det er heller ikkje noko forbod mot å handle i butikkane i kommunen, men også her oppmodar vi om avgrensing i størst mogleg grad, og at smittevernråda blir følgt.

Kriseleiinga er i dialog med matbutikkane i kommunen for å sjå på tiltak som kan settast i verk, slik at alle skal føle seg trygge og velkomne til å handle på butikkane. Tiltaka som kan trygge handelen for å unngå trengsel er mellom anna å unngå kø ved kassene, ha eit viss antal kundar inne i butikkane m.m., slik at smittevernomsynet blir best mogleg ivareteke. Butikkane har allereie gjort ein flott og god innsats, og vi trur at vi saman kan finne gode løysingar slik at både det lokale næringslivet og kundane skal føle seg trygge.


21.04.20 - Regjeringas råd om fritidsreiser innenlands som gjeld frå 21. april:

  • Er du syk, skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
  • Du skal heller ikke reise på hytta når du er i karantene. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.
  • Reis hjem, dersom tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
  • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
  • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
  • Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Du bør ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke dette ut, eller be om unntak hvis kommunen har lokale restriksjoner eller råd, men forhold deg til disse."