Jettegrytene

Jettegrytene

Jettegrytene ligg i eit naturområde, samt i eit regulert vassdrag. 

Bading i jettegryter