Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Økonomisk rådgjeving

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

  Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

  Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gjeldsordningsloven
  Sosialtjenesteloven

  Forskrifter

  Forskrift om livsoppholdssatser

  Retningslinjer

  Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

  • Siste skatteoppgjer
  • Saldo på alle kontiane
  • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
  • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
  • Dokumentasjon på eventuell bustønad
  • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
  • Kvittering for betalt husleige og straum
  • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
  • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
  • Utgifter til forsikring
  • Opplysningar om innskot i spareordningar
 • Saksbehandling

  Saksbehandlingstid

  Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nav Vest-Telemark
  Telefon:55553333
  Postadresse:Sentrumsbygg, Hotellvegen 42, 3880 Dalen
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 13:01
  Gyldig fra
  2019-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31