Her kan du laste ned saka: 
Konsekvensutgreiing av null-konsesjon (pdf)
 
Det vert folkemøte i kinonsalen på Fleibrukshuset torsdag 28.10.2021 kl. 18.00.
 
Innspel kan sendast til postmottak@nissedal.kommune.no  innan høyringsfristen 01.11.2021.