Råd og rettleiing

For å koordinere innsatsen og raskt få oversikt over situasjonen, samarbeider Telemark Næringshage (TN) nå med næringssjefane i kommunane, andre næringshagar og våre samarbeidspartnarar.
Saman kartlegg vi korleis kvar enkelt bedrift står i denne vanskelege situasjonen og kontaktar bedrifter direkte på telefon eller e-post. De som ønsker rettleiing får det kostnadsfritt.»
 
Kontakt:

Nyttige nettsider

Regjeringa: 

Kompensasjonsordning for bedrifter: 

Ny tiltakspakke for næringslivet: Skal hjelpe landets gründere og vekstbedrifter gjennom krisen, 27.03.20.

Sjå også dei andre nasjonale tiltaka regjeringa har innført, som til dømes om dagpengar, permisjon, arbeidsgiveravgift etc.


Telemarks næringshage

Telemarks næringshage har laga ein oversikt over kompensasjonsordningar:

Telemark næringshage har laga oversikt korleis bedrifter kan handtere økonomiutfordringar:

Kompensasjonskalkulator

Regjeringa tilbyr ei kompensasjonsordning til bedrifter som lir økonomisk som følge av corona-krisa. Ordninga dekker opptil 90 % av verksemdas faste kostnader.
Finn ut kor mykje du kan få i kompensasjon.

Her finn du kalkulatoren