I tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber kommuneoverlege Andreas Myklebust om at alle tilsette i helse- og omsorgstjenesten i Nissedal kommune som har vore i områder med vedvarende spreiing av koronavirus skal vere heime frå jobb i 14 dager etter heimkomst. 

Hensikta er å redusere risikoen for smitte til pasientar og tilsette i helse- og omsorgstjenesta. Helse- og omsorgstjenesta er spesielt sårbar for smitteutbrudd som kan ramme utsette pasientgrupper. Rådet har tilbakeverkende kraft for reisande som har kome heim etter 17. februar.

Både tilsette i helse- og omsorgstjenesta og andre reisande som utviklar luftvegssymptomer i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst, skal isolere seg heime og kontakte fastlege (eller legevakt) på telefon. Symptom på covid-19 er feber, hoste, pustebesvær eller andre luftveissymptomer.

Per nå gjeld dette personar som har vore i fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionane Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia."


Mvh
Andreas Myklebust
Kommuneoverlege
Nissedal kommune

Hygieneplakat_Liggende_Nynorsk(2).jpg